AKTUALITY »
PROPOZICE »
TRAŤ »
VÝSLEDKY »
FOTO-VIDEO »
ONLINE REGISTRACE »
POHÁR ČMV 2018 »
KONTAKT »
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA »

TERMÍN
sobota 19.5.2018

POŘADATEL
Bike club Svitavy
Lenka Suchánková
Údolní 800/25, 568 02 Svitavy
mobil: 601 320 733
IČO: 013 027 52
Fio banka - 2900356175/2010
lenka.suchankova@bikesvitavy.cz

PREZENTACE, START A CÍL
Bufet Plechárna u rybníka Rosnička, Svitavy mapa»

TRAŤ
běh - 2x kolem rybníka - 3,6km
kolo - 15km / 100vm - horská, treková, cyklokrosová kola (elektrokola nejsou povolena)
běh - 1x kolem rybníka - 1,8km

DĚTSKÉ ZÁVODY
   Propozice - dětský závod

KATEGORIE
ženy: ŽJ (2000 a ml.), Ž19-39, Ž40+
muži: MJ (2000 a ml.), M19-29, M30-39, M40-49, M50+
Junioři do 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce.
Kategorie se určí dle ročníku narození

děti:
   4 roky a mladší
   5-7 let
   8-10 let
   11-15 let

STARTOVNÉ
150,- Kč pro předem přihlášené a zaplacené do 16. května včetně )nápoj + těstoviny v cíli).
200,- Kč placené na místě při prezentaci v den závodu (nápoj v cíli).
Na dětský závod se startovné neplatí.

Startovné prosím zaplaťte na účet 2900356175/2010 vedený u Fio banky, nebo v den závodu u prezentace.
Jako variabilní symbol uveďte přidělené číslo v seznamu přihlášených. Pro kontrolu uveďte do popisu pro příjemce jméno a ročník narození.
Startovné obsahuje startovní číslo, pořadatelskou službu, nápoj, jídlo v cíli (pro předem přihlášené a zaplacené) a tombolu.

PŘIHLÁŠKY
On-line nebo zaslat na e-mail pořadatele lenka.suchankova@bikesvitavy.cz do 16. května. Dodatečné přihlášky na místě u prezentace v sobotu 19.5.2018 (bez nároku na jídlo v cíli).
VYHLÁŠENÍ
Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii.
Mimo věkové kategorie bude oceněno i pět nejrychlejších Svitaváků v absolutním pořadí.
Vyhlášen bude vítězný klub na základě součtu časů tří nejrychlejších závodníků ze stejného klubu. Do hodnocení budou zahrnuty kluby se třemi a více přihlášenými závodníky. Nejedná se o soutěž účelové sestavených týmů, ale o minisoutěž sportovních klubů.
Podmínkou pro vyhlášení na stupních vítězů a předání ceny je osobní účast závodníka.
V průběhu závodu bude vylosována tombola startovních čísel a vyvěšena v místě prezentace.

PROGRAM
9.00 – 10.30 prezentace na závod
11.00 start závodu
13.00 - 13.45 prezentace na dětské závody
14.00 start dětských závodů
cca 14.30 vyhlášení výsledků

PARKOVÁNÍ
Parkování je možné na odstavném parkovišti na ulici Pražská, cca 600m od startu a cíle. Vše je vyznačené na mapě závodu.

UPOZORNĚNÍ
Ochranná přilba pro cyklistickou část je povinná. Účastníci jedou na své vlastní nebezpečí.
Pořadatel závodu si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka závodu za následující přestupky:
  - jízda bez přilby
  - jízda a běh bez startovního čísla
  - nedodržení určené trati
  - nesportovní chování

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městu Svitavy a majitelům všech dalších pozemků, po kterých trať závodu vede, za souhlas s konáním této akce. Poděkování patří také Lesům České republiky a Arcibiskupským lesům a statkům Olomouc za vstřícné jednání při vyřizování nejrůznějších povolení. Dále děkujeme sponzorům, zdravotníkům a dobrovolným pořadatelům, kteří se na organizaci podílejí.